Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Đoàn thanh tra Bộ Công an làm việc tại tỉnh Ninh Thuận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 
23/06/2021 
Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Công an phổ biến các nội dung làm việc
Thực hiện Kế hoạch số 490/KH-BCA-X05 ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thanh tra năm 2021 của lực lượng Công an nhân dân, sáng ngày 22/6/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn thanh tra Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Ninh Thuận. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện là đối tượng được thanh tra.
Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra, phổ biến nội dung kế hoạch thanh tra.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ làm việc trực tiếp với 06 đơn vị, địa phương là đối tượng thanh tra gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND huyện Ninh Phước, UBND huyện Ninh Hải.

Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trên cơ sở đó, chỉ ra những việc làm tốt để phát huy; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm (nếu có); xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, qua thanh tra phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Qua 10 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010, công tác thi hành án hình sự đã đạt được một số hiệu quả nhất định, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong giáo dục, cải tạo người phạm tội. Bên cạnh đó công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người tha tù trước thời hạn trở về địa phương là vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất nhân đạo của Nhà nước, truyền thống đạo lý của dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, giúp đỡ và phối hợp với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả của cuộc thanh tra sẽ giúp UBND tỉnh phát huy những việc đã làm tốt, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước đưa công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Việt Hải - Đức Luyến
Admin