Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Đảng ủy Công an tỉnh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 
23/08/2021 
 
Sáng 23/8/2021, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021, với hơn 20 học viên tham gia.
Phát biểu biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Mục đích của lớp học là nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; nội dung, biện pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Qua đó, giúp các học viên xác định rõ mục tiêu, động cơ đúng đắn để tự xây dựng cho mình phương hướng trong học tập, rèn luyện, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức lớp học bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch  Covid-19 tỉnh.

Đức Minh
Admin