Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ 
05/06/2021 
 
Chiều 03/6/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã công bố quyết định và triển khai kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện Thuận Nam.
Tại buổi làm việc, sau khi công bố quyết định giám sát, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch giám sát bao gồm các nội dung như: giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác cán bộ; việc xây dựng và ban hành Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án…về công tác cán bộ; thực hiện và chấp hành quy định trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tuyển dụng cán bộ, tuyển sinh, tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;  quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đánh giá, nhận xét, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm; công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật.

Đảng ủy Công an huyện Thuận Nam nhất trí với kế hoạch giám sát đã ban hành của Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Công an tỉnh, theo đó sẽ xây dựng báo báo, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ giám sát theo đúng quy định.
Hồng Hà
Admin