Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHO CÔNG TY TNHH THÁI VẠN LONG THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
20/04/2020 
 

Ngày 01/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thái Vạn Long thuê đất để thực hiện Dự án Xí nghiệp may xuất khẩu Thái Vạn Long tại Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quyết định, Công ty TNHH Thái Vạn Long được thuê đất 50 năm kể từ ngày ngày ký ban hành Quyết định cho thuê đất với diện tích đất 5.337,6 m2. Trả tiền thuê đất hàng năm là phương thức nộp tiền thuê đất được đề cập trong quyết định này.

Công ty TNHH Thái Vạn Long được hưởng các quyền lợi của người thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái Vạn Long thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê đất như sử dụng đất đúng mục đích và phạm vi ranh giới đất được thuê; triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng theo đúng quy hoạch và tiến độ đã cam kết và đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xác nhận tại Giấy Chứng nhận đầu tư số 4001722113 ngày 27/12/2019 hồ sơ đất thuê và hồ sơ thiết kế được duyệt. Trường hợp vi pham, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thanh Huệ