Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2020 
29/06/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2020

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020


Thứ hai ngày

29/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

14h00: Tham dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6/2020 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020.

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Vinh

Đ/c Sơn

Thứ ba Ngày

30/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 01/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 02/7/2020

Sáng

08h00: Họp Chính phủ tháng 6 trực tuyến với các địa phương


Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

03/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo