Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24/2020 
08/06/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24/2020

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020


Thứ hai ngày

08/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

09/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 10/6/2020

Sáng

08h00: Đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Du Long và phương án cấp nước cho dự án.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 11/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

12/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo