Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2020 
11/05/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2020

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020


Thứ hai ngày

11/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

12/5/2020

Sáng

08h00: Tham dự cuộc họp Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

14h00: Họp nghe báo cáo các dự án trên địa bàn tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ tư

ngày 13/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 14/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

15/5/2020

Sáng

08h30: Họp nghe báo cáo nội dung việc xử lý chậm tiến độ sử dụng đất đối với các dự án Khu du lịch Bình Tiên và dự án Xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Du Long.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo