Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2020 
04/05/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2020

Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020


Thứ hai ngày

04/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

05/5/2020

Sáng

08h00 Tham dự họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4/2020.

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Họp duyệt nội dung, nhân sự Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 06/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 07/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

09/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo