Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2020 
20/01/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2020

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020


Thứ hai ngày

20/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tham dự HN trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận".

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 21/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 22/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 23/01/2020

Sáng

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Chiều

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

24/01/2020

Sáng

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Chiều

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo