Tin khác
Tin khác
KHỐI THI ĐUA THAM MƯU KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TĐKT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
23/06/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-KTĐTMKT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Khối Thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế về tổ chức thực hiện công tác thi đua năm 2020,

 Ngày 22/6/2020, Khối Thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và các đơn vị trong Khối: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở giao Thông vận tải, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý các khu công nghiệp -Trưởng khối tham mưu kinh tế đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2020, trong 06 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 đã gây nhiều trở ngại và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, cùng với việc nổ lực, phấn đấu của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận, đa phần các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản của các đơn vị trong Khối đều hoàn thành kế hoạch được giao.

Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, cùng với việc nổ lực, phấn đấu của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế đã góp phần đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối trong 6 tháng đầu năm 2020 đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao; đa phần các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản của các đơn vị trong Khối đều đạt và vượt so với kế hoạch; Nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của công tác thi đua và khen thưởng của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối, nhất là cán bộ lãnh đạo, luôn có sự chuyển biến tích cực, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, cùng phấn đấu thi đua, nổ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho các đơn vị trong Khối.

          Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục quyết tâm phấn đấu và đạt được nhiều thành quả trong thời gian tiếp tới.

HKC