Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM SỐ 2 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI 
19/03/2020 
 

Sáng ngày 17/3/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ năm số 1857752152 ngày 16/3/2020 cho Công ty TNHH Thông Thuận để thực hiện điều chỉnh ưu đãi đầu tư (giai đoạn 3) Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 49.955 m2 và tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng lên 326.238.723.000đồng.

Ưu đãi đầu tư giai đoạn 3 (phần mở rộng 5.234m2) là phần diện tích  di dời Nhà máy chế biến Tôm số 1, ưu đãi được hưởng như sau:

- Trong thời gian xây dựng cơ bản: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

- Sau thời gian xây dựng cơ bản: Diện tích đất thuê để thực hiện dự án di dời nhà máy theo quy hoạch được miễn tiền thuê đất 03 năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

- Điều kiện được hưởng ưu đãi: Doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm; trường hợp làm chậm thủ tục miễn, giảm thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất, quy định tại khoản 6, Điều 48 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 24/11/2017.

          Giai đoạn 3 của Dự án được xây dựng và đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong cả nước, giải quyết thêm một lượng lớn lao động địa phương.

Hoài Ái - Phòng NV