Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẤY HÈM BIA NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 
03/06/2020 
 

Chiều ngày 01/6/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 6770013767 cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung để thực hiện điều chỉnh lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà Dự án Nhà máy sấy hèm bia - Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 10.000 m2 và tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng lên 9.000.000.000đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 40 năm kể từ ngày 04/4/2017, mục tiêu của Dự án sơ chế nguyên liệu làm thức ăn gia súc; Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để phục vụ hoạt động nhà máy và bán lượng điện dư thừa.

- Quy mô, công suất dự án: 

  + Sơ chế nguyên liệu làm thức ăn gia súc: 1.800 tấn khô/năm.

  + Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà: Nhỏ hơn 01 (một) MW.

- Tiến độ thực hiện:

*Giai đoạn I:

          + Khởi công xây dựng: Tháng 9/2020.

          + Hoàn thành xây dựng: Tháng 10/2020.

          + Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 11/2020.

          + Hoàn thành dự án đưa vào sản xuất kinh doanh: Tháng 12/2020.

          *Giai đoạn II:

          Triển khai thực hiện ngay sau khi hoàn thành giai đoạn I của dự án đi vào hoạt động.

          Dự án được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định; Dự án Nhà máy sấy hèm bia Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Phước Nam bổ sung lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, giải quyết lao động và đóp góp ngân sách tỉnh nhà.
Hoài Ái - Phòng NV