Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÊ TÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG TẠI KCN PHƯỚC NAM 
19/03/2020 
 

Chiều ngày 03/3/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án số 3366871376 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trung Nam để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 17.460 m2 và tổng vốn đầu tư  8 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 36 năm kể từ ngày 03/3/2020, mục tiêu của Dự án Sản xuất bê tông, cấu kiện, ống bê tông ly tâm, gạch không nung, trụ điện bê tông ly tâm, gạch Terazo, cụ thể:

1. Quy mô, công suất:

 1.1. Giai đoạn I:

- Trạm trộn bê tông : 1.500 tấn/ngày;

- Nhà máy sản xuất cấu kiện, ống bê tông ly tâm: 2.000 tấn/năm;

- Nhà máy gạch không nung: 1.500.000 viên/năm;

1.2. Giai đoạn II:

- Trạm trộn bê tông: 750 tấn/ngày;

-  Nhà máy sản xuất trụ điện bê tông ly tâm: 1.500 tấn/năm;

-  Nhà máy sản xuất gạch Terazo: 1.000.000 viên/năm.         

2. Tiến độ thực hiện:

2.1. Giai đoạn I:

- Về thủ tục pháp lý: Tháng 3/2020 đến tháng 4/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

- Tiến độ xây dựng cơ bản:

+ Tháng 04/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

+ Tháng 10/2020:  Hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị, máy móc;

+  Tháng 11/2020:  Hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

          2.2. Giai đoạn II: Triển khai thực hiện đầu năm 2022.

3. Ưu đãi được hưởng:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Ưu đãi về thuế suất: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Dự án được miễn thuế 04 (bốn) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

- Về thuế nhập khẩu:

           Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông tại Khu công nghiệp Phước Nam triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương,  giải quyết một lượng lớn lao động và đóng góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV