Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, CẤU KIỆN TẠI KCN PHƯỚC NAM 
08/05/2020 
 

Sáng ngày 08/5/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án số 6615682284 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Như Cương để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 11.000m2 và tổng vốn đầu tư  10 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 36 năm kể từ ngày 07/5/2020, mục tiêu của Dự án Sản xuất bê tông tươi, cấu  với quy mô, công suất: 600 tấn sản phẩm/ngày.

2. Tiến độ xây dựng dự án:

          - Về thủ tục pháp lý: Tháng 5/2020 đến tháng 7/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

-  Tiến độ xây dựng cơ bản:

+ Tháng 08/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

+ Tháng 11/2020:  Hoàn thành xây dựng công trình chính của dự án         (Trạm sản xuất; Kho chứa vật liệu; Nhà điều hành).

+ Tháng 12/2020:  Hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, máy móc,...

+ Tháng 01/2021:  Hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

3. Ưu đãi được hưởng:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Ưu đãi về thuế suất: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Dự án được miễn thuế 04 (bốn) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

- Về thuế nhập khẩu:

           Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện tại Khu công nghiệp Phước Nam triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương,  giải quyết một lượng lớn lao động và đóng góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV