Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN PHẨM HÓA DẦU TẠI KCN PHƯỚC NAM 
19/03/2020 
 

Sáng ngày 11/3/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án số 8180527123 cho Công ty TNHH Khang Thuận Ninh để thực hiện Dự án Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 23.100 m2 và tổng vốn đầu tư  13 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 37 năm kể từ ngày 10/3/2020, mục tiêu của Dự án Sản xuất Dầu FO-R từ chất thải cao su theo công nghệ nhiệt phân, cụ thể:

1. Quy mô, công suất:

          -   Sản phẩm chính: Dầu FO-R: 1.000 tấn sản phẩm/năm;

- Sản phẩm phụ: Carbon đen 3.000 tấn/năm; Dây thép khoảng 500tấn/năm.    

2. Tiến độ thực hiện:

2.1. Giai đoạn I:

- Về thủ tục pháp lý: Tháng 03/2020 đến tháng 6/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

* Tiến độ xây dựng cơ bản:

          - Tháng 07/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

          - Tháng 07/2021:  Hoàn thành xây dựng công trình chính của dự án (gồm: Nhà xưởng chính 1.000m2; Khu vực văn phòng: 500m2: Khu phụ trợ, kho chứa nguyên liệu 1.000m2; Kho chứa thành phẩm: 1.000m2; Khu vực nhà xe, nhà ăn công nhân: 500m2);

          - Tháng 9/2021:    Hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, máy móc

          - Tháng 11/2021:  Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

          2.2. Giai đoạn II: Ngay sau khi giai đoạn I đi vào hoạt động, Nhà đầu tư tiếp tục đăng ký thực hiện cụ thể giai đoạn II (phần diện tích đất còn lại).

3. Ưu đãi được hưởng:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Ưu đãi về thuế suất: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Dự án được miễn thuế 04 (bốn) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

- Về thuế nhập khẩu:

           Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án.

Dự án Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu tại Khu công nghiệp Phước Nam triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương,  giải quyết lao động địa phương và đóng góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV