LỄ HỘI NHO VÀ VANG - NINH THUẬN NĂM 2019

Nhằm tuyên truyền quảng bá Quảng bá hình ảnh, quê hương và con người Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước; qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù, riêng biệt sẵn có của Ninh Thuận góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

Nhằm tôn vinh, khẳng định những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương; làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng nho, người sản xuất, chế biến sản phẩm từ nho và người tiêu dùng. Qua đó, nêu bật khát vọng, vượt khó vươn lên tạo dựng cuộc sống của người dân vùng khô hạn.

Qua công tác tuyên truyền, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận về kinh tế biển gắn với văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào Ninh Thuận trên tinh thần hợp tác, hữu nghị góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập và phát triển của cả nước.

Video về Lễ hội Vang và Nho