Hướng dẫn Triển khai Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v Triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TỈNH NINH THUẬN

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Bản đồ hành chính

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

- Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- Địa chỉ liên hệ : số 450 đường Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
- Số điện thoại chuyên dùng : 0259. 3828269
- Số Fax : 0259. 3822623
- Địa chỉ thư điện tử : kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn

Album ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử mới của tỉnh?
liên kết website

Thống kê truy cập