Thông tin đất đai
 
Thông báo các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lên trang tin điện tử 
24/09/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY