Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn (2021 – 2025) tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận 
16/04/2021 
 
Xem chi tiết tại đây