Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Danh sách, bản kê khai thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên cổng thông tin điện tử. 
26/07/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY