Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
20/07/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(21/10)
(21/10)
(11/10)
(08/10)
(01/10)
(09/09)
(04/09)
(06/08)
(22/07)
(16/07)