Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các Tờ trình Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X 
11/05/2021 
 

Ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến 10 Tờ trình Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp bổ sung). Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.


Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp lãnh đạo các Sở, các chủ đầu tư chủ trì soạn thảo Tờ trình Nghị quyết báo cáo tóm tắt nội dung cụ thể các Tờ trình; ý kiến góp ý của các đại biểu; ý kiến giải trình của các Sở, các chủ đầu tư; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trình tại kỳ họp thứ 18, gồm 10 Tờ trình, trong đó: có 01 Tờ trình Nghị quyết khác và 09 Tờ trình Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

Với các Tờ trình đã thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh giao các chủ đầu tư cần lưu ý tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự để làm rõ thêm sự cần thiết, báo cáo đánh giá hiệu quả, đưa ra cơ sở khoa học để đề xuất đầu tư các nội dung trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; chủ động nghiên cứu có báo cáo thuyết minh để thuyết phục các đại biểu HĐND đồng thuận cao; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương bổ sung theo ý kiến góp ý; hoàn tất nội dung và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh để Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Bên cạnh đó, đối với Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá lăn xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, đồng chí đề nghị UBND huyện Thuận Bắc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tâm tư, tình cảm của người dân vùng di cư đến nơi ở mới, tạo được đồng thuận cao trong nhân dân../.
Thanh Bình