Giáo dục
 
UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 
07/10/2020 
 

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) tài liệu giáo dục địa phương (TLGDĐP) lớp 1 tỉnh Ninh Thuận trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 để nghe báo cáo về công tác biên soạn, thẩm định TLGDĐP lớp 1 áp dụng từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng biên soạn và Hội đồng thẩm định TLGDĐP lớp 1.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Hội đồng thẩm định TLGDĐP lớp 1


Đối với công tác biên soạn, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện và thành lập Ban Biên soạn TLGDĐP cấp tiểu học. Ban Biên soạn phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định (đơn vị thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) xây dựng dự thảo khung nội dung và đề cương chi tiết TLGDĐP cấp tiểu học. Trên cơ sở góp ý của các sở, ngành, địa phương và một số chuyên gia, Ban Biên soạn và Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo và tham mưu UBND tỉnh trình Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi có văn bản đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Biên soạn đã tiến hành xây dựng bản thảo TLGDĐP lớp 1 tỉnh Ninh Thuận gồm 7 chủ đề, hoàn thành bản thảo lần 1 ngày 27/8/2020. Đến ngày 15/9/2020, sau 3 lần lấy ý kiến góp ý và chỉnh sửa, Ban Biên soạn đã hoàn tất bản thảo TLGDĐP lớp 1 trình HĐTĐ.

Đối với công tác thẩm định, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 30-9-2020 về việc thành lập HĐTĐ TLGDĐP lớp 1 trong chương trình GDPT tỉnh Ninh Thuận. HĐTĐ đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên nghiên cứu, góp ý bản thảo TLGDĐP lớp 1. Sau khi có ý kiến góp ý, đánh giá của HĐTĐ, Ban Biên soạn đã tiếp thu, chỉnh sửa bản thảo và trình HĐTĐ góp ý và chỉnh sửa lần 4.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần hoàn thiện TLGDĐP lớp 1 bảo đảm tính khoa học, phù hợp như: Cần tăng cường kênh tiếng, kênh hình và giảm kênh chữ; rút ngắn nội dung các câu hỏi; sử dụng một số câu lệnh, từ ngữ phù hợp, dễ hiểu hơn với học sinh lớp 1.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Sở GD&ĐT và Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định trong việc xây dựng TLGDĐP lớp 1. Đồng chí Lê Văn Bình đề nghị Ban Biên soạn cần xây dựng TLGDĐP lớp 1 khẩn trương tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của đại biểu và thành viên HĐTĐ trên tinh thần cầu thị; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ cấu nội dung TLGDĐP phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh; không đưa vấn đề nhạy cảm, khái niệm không rõ ràng vào tài liệu; sắp xếp các chủ đề phù hợp; xây dựng nội dung câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời lựa chọn, sử dụng hình ảnh đẹp, phù hợp hơn với nội dung bài học./.

Nguyễn Anh Minh