Chính trị - Xã hội
 
Triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh 
08/04/2021 
 
Xem chi tiết tại đây