Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 
06/05/2021 
 

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo duy trì trạng thái “bình thường mới” giúp người dân và doanh nghiệp vừa chung sống an toàn với bệnh dịch, vừa tiếp tục kinh doanh sản xuất. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tài liệu “Giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, ngày 05/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2126/UBND-KTTH về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ giải pháp là sự kết hợp của các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, các giải pháp công nghệ và các biện pháp hành chính của Chính quyền, trong đó giải pháp công nghệ được đẩy mạnh. Bộ giải pháp bao gồm: Bluezone - ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19; NCOVI (hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện); Khai báo y tế cho người nhập cảnh; Hệ thống ghi nhận người đến, đi các địa điểm công cộng (Mã QR Code) và Hệ thống bản đồ chống dịch an toàn Covid-19. Để bộ giải pháp hoạt động hiệu quả, cần có sự chung tay của tất cả thành phần trong xã hội. Các giải pháp công nghệ sẽ tự thân không thể giúp phòng, chống dịch nếu không có sự tự giác của mỗi người dân và sự vào cuộc chủ động, mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương. Càng nhiều người dân cài đặt và sử dụng, thì các ứng dụng sẽ càng phát huy hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, nghiên cứu và áp dụng triển khai bộ giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đạt hiệu quả. Thông qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có được những kiến thức hữu ích trong việc sử dụng các ứng dụng trong bộ giải pháp để phòng, chống dịch bệnh trong cuộc sống thường ngày, đồng thời hướng dẫn các cơ quan chức năng sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ giải pháp để triển khai hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng sự lây lan khi dịch bệnh bùng phát.

Anh Vững