Thông tin đấu thầu
 
Thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 
04/06/2021 
 

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa mới ban hành Thông báo số 06/TB-HDĐG ngày 03/6/2021 về việc Thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 02/7/2021, tại Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 07/7/2021, tại trụ sở Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38254262 (638)./.

            Đính kèm Thông báo số 06/TB-HDĐG
P.TTBCXB