Thông tin đấu thầu

Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Ba Tháp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc(08/02/2021)

Ngày 28/01/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Chợ Ba Tháp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. Nội dung chi tiết dự án đính kèm quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu(03/08/2020)

Ngày 30/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 2336/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 14/8/2020).  

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận, số 44, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3951999 (103).

(Đính kèm thông báo số 2336/TB-SKHĐT ngày 30/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trích lục vị trí khu đất, 02 biểu mẫu đề xuất thực hiện dự án đầu tư)