Thông tin đất đai
 
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại địa điểm quy hoạch số 34 thuộc sông Dinh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn 
19/04/2021 
 
Xem tệp đính kèm Tại đây