Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Tính đến 17g00 ngày 19/10/2021) 
21/10/2021 
 XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO