Kinh tế
 
Tạo động lực, bước đột phá mới trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025 
24/02/2021 
 

Năm 2020, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với tinh thần chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh ta đã về đích với những “con số” ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 12,17%; tổng thu ngân sách đạt gần 4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 25.760 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch và tăng 1,14 lần so với cùng cùng; GRDP bình quân đầu người đạt 60,7%... Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần vượt khó, vượt qua khó khăn, tạo nền tảng vững vàng để tỉnh vươn lên đạt những thành công mới trong năm 2021.

Để tiếp tục tạo động lực, bước đột phá mới trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, ngày 22-12-2020, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 4614/KH-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh được xác định là: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, để tập trung chỉ đạo, điều hành, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng sạch, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (Ninh Sơn) sản xuất hiệu quả,

tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Phan Bình

Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra mục tiêu trong năm 2021, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-11%. GRDP bình quân đầu người khoảng 69-70 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản chiếm 25-26%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36-37%; dịch vụ chiếm 37-38%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 26.500 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3.900 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới giảm 1,5-2%. Có 61,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 25%. Có 93,8% số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%...

Trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-11%/năm. Đến năm 2025, kinh tế biển chiếm khoảng 41-42% GRDP của tỉnh. GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản chiếm 18-19%; công nghiệp - xây dựng chiếm 42-43%; dịch vụ chiếm 39-40%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100-105 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.400-6.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hằng năm. Có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 33%...

Để thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất, chung sức thực hiện tốt 9 nhóm giải pháp chính đã đề ra, trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt và tăng cường tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị (khoá XI), Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thể hoá các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức các phong trào thi đua. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị theo mục tiêu, nhiệm vụ thi đua phù hợp với khả năng thực hiện của các đối tượng. Triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận chi nhánh Ninh Thuận

chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: V.M

Tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động gắn với phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt trong các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào rộng khắp toàn tỉnh, nhất là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh- sạch - đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, đột phá; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua cải cách hành chính; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với mục tiêu đưa tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững.

Trước mắt, trong năm 2021 tập trung thực hiện tốt 3 đợt thi đua chính; trong đó, đợt thứ nhất: Từ đầu năm 2021 đến ngày 31-3-2021 với nội dung “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đợt thứ hai: Từ 1-4-2021 đến ngày 30-6-2021 với nội dung “Thi đua thực hiện tốt Ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Đợt thứ ba: Từ ngày 1-7-2021 đến hết năm 2021 với nội dung thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra.

Theo Baoninhthuan.com.vn