Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên đại bàn tỉnh 
28/04/2021 
 

Ngày 26/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân. Tuy nhiên, gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, khu vực đô thị, các địa điểm công cộng như sử dụng xe gắn máy bán kẹo kéo kèm theo hát karaoke, các ban nhạc sống ở nhà hàng ăn uống, câu lạc bộ hát với nhau; các cơ sở, cá nhân cho thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke di động đến phục vụ tại các hộ gia đình, cá nhân trong các đám tiệc … sử dụng âm thanh với công suất lớn, liên tục, kể cả giờ cao điểm đã gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến  môi trường sống của người dân, gây bức xúc trong Nhân dân và du khách.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đưa hoạt động này vào hoạt động nề nếp, lành mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và nơi công cộng; tăng cường quản lý chặt chẽ, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, khu phố, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc để người dân thực  hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa. Đồng thời, yêu cầu các địa phương thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để Nhân dân biết và phản ánh những hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự khu dân cư, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của Nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Trương T.Văn