Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Sửa đổi, bổ sung quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
26/05/2021 
 

Ngày 14/5/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông cụ thể: Thay thế Phụ lục I về Danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy bằng Phụ lục I về Danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy kèm theo Thông tư này; Thay thế Phụ lục II về Danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy bằng Phụ lục II về Danh mục sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021./.

 
Tin đã đưa
(27/08)
(13/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(16/07)
(01/07)
(22/06)
(09/06)
(08/06)