Giáo dục
 
Sáp nhập Trường CĐSP Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
12/03/2021 
 

Ngày 11/3/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường CĐSP Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 32/TTr-BGDĐT ngày 11/01/2021 và Tờ trình số 1088/TTr-BGDĐT ngày 19/10/2020.Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đề án sáp nhập Trường CĐSP Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính, tài sản của Trường CĐSP Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, không gây khó khăn cho người học, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các cá nhân và tổ chức có liên quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đính kèm: Quyết định số 338/QĐ-TTg

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa