Chính trị - Xã hội
 
Quyết định Ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
29/04/2021 
 
Xem chi tiết tại đây