Giáo dục
 
Quyết định tổ chức lại Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
31/03/2021 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ký ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc tổ chức lại Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở của trường đặt tại Khu phố 4, Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Từ năm học 2021-2022 trở đi, Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo sẽ tiếp nhận cơ sở vật chất hiện hữu của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn


Theo đó, quyết định tổ chức lại Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường THCS Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và cơ sở vật chất hiện hữu của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Từ năm học 2021-2022 trở đi, nhà trường chịu trách nhiệm tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 khu vực các phường Mỹ Hải, Mỹ Đông, Mỹ Bình, Đông Hải và các vùng lân cận và tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ lớp 10 đến lớp 12 từ năm học 2021-2022 trở đi.

Việc tổ chức lại Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo nhằm mở rộng mạng lưới trường, lớp học, đảm bảo ổn định và phát triển lâu dài; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư; tinh gọn bộ máy cán bộ quản lý, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lý, đảm bảo theo quy định; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân địa phương vừa đảm bảo quy mô phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo; có cơ sở hạ tầng giáo dục từng bước khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; góp phần tích cực việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và xây dựng xã hội học tập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời, nhà trường chính thức đi vào hoạt động kể từ năm học mới 2021-2022./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa