Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19(17/10/2021)

Chiều ngày 16/10/2021, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm vắc xin với dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam và Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Long Biên, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và trực tuyến tới cấp huyện và cấp xã.

UBND tỉnh họp đánh giá tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID- 19(14/10/2021)

Ngày 12/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam làm việc với ngành y tế về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Cùng dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về việc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước(10/10/2021)

Chiều ngày 08/10/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Ninh Thuận về triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước.

Bản đồ Covid-19 tại Ninh Thuận


Tuyên truyền phòng, chống virus nCoV


1. Hướng dẫn đeo khẩu trang


2. Khuyến cáo


3. Quy trình rửa tay


4. Cẩm nang


5. Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi cư trú

Bản đồ hành chính