Hướng dẫn Triển khai Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v Triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thành lập Tổ phản ứng nhanh để triển khai các biện pháp khẩn cấp khi phát hiện trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(29/07/2021)

Ngày 29/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh để triển khai các biện pháp khẩn cấp khi phát hiện trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Tổ phản ứng nhanh).

Thành lập Tổ cung ứng, vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(29/07/2021)

Ngày 29/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ cung ứng, vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Tổ cung ứng).

Thành lập Tổ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(29/07/2021)

Ngày 29/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Tổ tuyên truyền).

Bản đồ Covid-19 tại Ninh Thuận


Tuyên truyền phòng, chống virus nCoV


1. Hướng dẫn đeo khẩu trang


2. Khuyến cáo


3. Quy trình rửa tay


4. Cẩm nang


5. Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi cư trú

Bản đồ hành chính