Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền, dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba 
16/04/2021 
 

Ngày 15/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi hiệp thương có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực MTTQVN các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.

Theo đó, từ ngày 26/3 đến hết ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn (nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội) phối hợp với UBND cùng cấp đã triệu tập và chủ trì hoàn thành hội nghị tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại 10 thôn, khu phố thuộc 05 huyện, thành phố (số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 10 người). Kết quả các ứng cử ĐBQH khóa XV đều được sự tín nhiệm tuyệt đối (100%) của cử tri có mặt tham dự hội nghị. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 02 người ứng cử được rút khỏi danh sách ứng cử (theo nguyện vọng); đồng thời, biểu quyết nhất trí danh sách 08 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị


Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức từ ngày 25/3 đến hết ngày 12/4 và được tổ chức tại 70 thôn, khu phố của 06 huyện, thành phố (số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 có 89 người). Kết quả các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cũng được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú có mặt tham dự (87 người tín nhiệm đạt 100%; 01 người tín nhiệm đạt 94,5%; 01 người tín nhiệm đạt 87,7%). Tại hội nghị hiệp thương lần này, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 08 người ứng cử được rút khỏi danh sách ứng cử (07 theo nguyện vọng và 01 do sức khỏe); đồng thời, thống nhất lập danh sách 81 người được đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu nữ là 31 người (tỷ lệ 45,67%); đại biểu trẻ tuổi là 34 người (tỷ lệ 41,97%); đại biểu ngoài Đảng là 11 người (tỷ lệ 13,58%); đại biểu tái cử là 21/50 (tỷ lệ 42%).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp các ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đủ tiêu chuẩn ứng cử và đảm bảo về số lượng, cơ cấu theo quy định./.

Thanh Bình