Thông tin đất đai
 
Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với dự án chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
19/08/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY