Chính trị - Xã hội
 
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 
16/07/2021 
 

Ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1185/QĐ-TTg và Quyết định số 1187/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh sưu tầm)

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Phan Tấn Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lê Huyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(17/09)
(15/09)
(13/09)
(10/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(07/09)
(07/09)