Chính trị - Xã hội
 
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 
16/04/2021 
 

Cách đây 46 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, với tư tưởng thần tốc, táo bạo “một ngày bằng hai mươi năm”, bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, các đơn vị chủ lực thuộc Cánh quân Duyên hải phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của quân và dân Ninh Thuận đã nhanh chóng đập tan “lá chắn Phan Rang”, tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn từ xa của địch, giải phóng tỉnh Ninh Thuận vào ngày 16 tháng 4 năm 1975.

Với chiến thắng ngày 16 tháng 4 năm 1975, đập tan “lá chắn Phan Rang” là một đòn chí tử đập tan “tuyến phòng thủ từ xa” có tổ chức và được trang bị rất mạnh của địch, cùng tạo thế trực tiếp cho quân ta đập tan tuyến phòng thủ Xuân Lộc, mở toang cánh cửa cho đại quân ta tiến vào Sài Gòn; làm tan rã tinh thần chiến đấu của đối phương, buộc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức; góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.M

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, 46 năm sau ngày giải phóng và 29 năm sau ngày tái lập tỉnh, trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận không ngừng phấn đấu vươn lên và đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đó là kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 8,8%; GRDP bình quân đầu người năm 1995 chỉ đạt 1,37 triệu đồng/người, đến năm 2020 đạt 60,7 triệu đồng, tăng 44,3 lần; thu ngân sách nhà nước năm 1992 chỉ đạt 33,3 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 117,1 lần; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, ước đạt 25.760 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh, nhất là năng lượng tái tạo. Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia. Kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao đạt nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Đời sống của các tầng lớp Nhân dân có bước cải thiện đáng kể. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Trong nước và tỉnh ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Do đó tỉnh ta xác định năm 2021 là năm “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt 69-70 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm và thủy sản chiếm 25-26%; công nghiêp - xây dựng chiếm 36-37%; dịch vụ chiếm 37-38%. Thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3.900 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 26.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 25%; có 61,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết nạp từ 800-900 đảng viên mới.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Thuận và những thành tựu đã đạt được, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, vượt qua những khó khăn, hạn chế, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. tạo tiền đề để phấn đấu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Baoninhthuan.com.vn