Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Phát động Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021 
10/05/2021 
 

Để phát huy kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh trong thời gian qua, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2222/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021 nhằm phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 đạt chỉ tiêu đề ra; phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

            Theo đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, tạo tính chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng tái nghèo, nhất là trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

Trần Thị Hương 
Tin đã đưa
(09/06)
(08/06)
(27/05)
(26/05)
(21/05)
(12/05)
(04/05)
(29/04)
(28/04)
(26/04)