Thông tin đấu thầu
 
Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Ba Tháp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc 
08/02/2021 
 

Ngày 28/01/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Chợ Ba Tháp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. Nội dung chi tiết dự án đính kèm quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 09 giờ 00 phút ngày 25/03/2021.

- Thông tin liên hệ:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).
+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891679.
+ Fax: 0259.3825488.
+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:
+ Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc trên trang web của Tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Ba Tháp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc.
+ Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số theo quy định.
+ Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời nộp 01 bộ gốc và 09 bộ chụp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) trước 09 giờ 00 phút ngày 25/03/2021 để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ hồ sơ.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản hồ sơ nộp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bản nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế). Hồ sơ (bản gốc và và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp./.

Văn bản đính kèm