Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
 Ninh Thuận: cho học sinh – sinh viên – học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020. 
13/03/2020 
 

Xem chi tiết tại đây

NH