Cải cách hành chính
 
Ninh Sơn : Văn phòng HĐND và UBND huyện đẩy mạnh CCHC để giải quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng 
04/09/2021 
 

       Ngay từ đầu năm 2021, Văn phòng HĐND và UBND huyện xác định nhiệm vụ triển khai giải quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng, là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 và đã được UBND huyện giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện triển khai tại Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng- an ninh năm 2021; Từ đó, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu UBND huyện Ninh Sơn cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 26/02/2021 về Xây dựng triển khai thực hiện cung cấp Dịch vụ công mức độ 4 đối với các Lĩnh vực: hoạt động xây dựng, Đăng ký kinh doanh, thuốc lá, lưu thông hàng hóa, kinh doanh khí, hộ tịch… Với sự nổ lực của tập thể Văn phòng HĐND-UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm CNTT và TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tập huấn cho các cơ quan chuyên môn UBND huyện về cách thực hiện trên phần mềm Một cửa điện tử; Thiết lập Điểm truy cập Internet miễn phí tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện phục vụ người dân, doanh nghiệp truy cập Dịch vụ công thuận tiện hơn. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc mở tài khoản tại Ngân hàng VietinBank để phục vụ việc thanh khoản trực tuyến khi người dân có nhu cầu; Hiện nay huyện cơ bản đáp ứng được các TTHC có đủ điều kiện để tích hợp, cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

Đến cuối tháng 8/2021, Qua quá trình rà soát 370 hồ sơ đã giải quyết  TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng của huyện, được xác định cụ thể như sau: Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 145 hồ sơ (Lĩnh lực hoạt động xây dựng) nhưng chưa tròn quy trình do chưa thực hiện bước Lãnh đạo UBND huyện nhận và ký duyệt hồ sơ chuyển trả kết quả. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 225 hồ sơ (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh) được xác định là tròn quy trình theo Quyết định 1688/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Thực hiện sử chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX; PAPI; SIPAS; ICT; Công văn số 3323/VPUB-TTPVHCC ngày 17/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng. Văn phòng HĐND-UBND huyện đã tiếp tục cử đồng chí Nguyễn Anh Văn – chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn, tập huấn theo sự yêu cầu của các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ DVC trực tuyến tròn quy trình giải quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng.

 

Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, thành viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã hiểu sâu hơn về quy trình thực hiện các bước thủ tục chuyển qua môi trường mạng để làm quy trình TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng đảm bảo tròn quy trình, theo đúng quy định hiện hành đã được kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh (tiếp nhận, xử lý, ký duyệt hồ sơ trên môi trường mạng đảm bảo kịp thời, tròn quy trình từ khâu tiếp nhận đến khâu hoàn thành) đối với tất cả lĩnh vực có hồ sơ phát sinh./.

Nguồn: Phan Kế Vũ