Chính trị - Xã hội
 
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Sông Than 
09/06/2021 
 

Ngày 08/6/2021, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm Hồ chứa nước Sông Than (huyện Ninh Sơn). Cùng tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Dự án Hồ chứa nước Sông Than là công trình trọng điểm của tỉnh với quy mô dung tích chứa 85,04 triệu m3 nước; có tổng mức đầu tư 1.040 tỷ đồng, dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến cuối năm 2022. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, hiện khối lượng thi công hoàn thành dự án đạt khoảng 41% khối lượng công việc, còn chậm so với tiến độ được duyệt. Hiện nay, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn 20 trường hợp với diện tích 49,35 ha chưa giải quyết xong, đặc biệt là 06 trường hợp với diện tích khoảng 19,18 ha có đất trong mỏ vật liệu sử dụng đắp đập làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích rừng và đất rừng cũng đang gặp khó khăn, hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và xin ý kiến của các cấp thẩm quyền; một số đơn vị thi công chưa tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị để đáp ứng tiến độ thi công được duyệt.

 


Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ

dự án Hồ chứa nước Sông Than

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhấn mạnh công trình Hồ chứa nước Sông Than là một trong bốn công trình trọng điểm của tỉnh, phục vụ nhu cầu xã hội, dân sinh, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kính tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu UBND huyện Ninh Sơn tăng cường trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2021, nhất là tập trung ưu tiên giải quyết đối với khu vực các mỏ vật liệu để có đất đắp đập trước ngày 25/6/2021. Bên cạnh đó, yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát có phương án mở rộng, bổ sung các mỏ vật liệu, chủ động nguồn vật liệu thi công dự án. Yêu cầu các nhà thầu tập trung toàn lực lượng, phương tiện gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công để bù đắp khối lượng chưa đạt được trong thời gian qua, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ dự án, trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ đề ra sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng hợp đồng đã ký và các quy định pháp luật. Yêu cầu Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các Sở, ngành, đơn vị liên quan bám sát công trình, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chủ động tham mưu UBND tỉnh các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng theo đúng quy định để hoàn thành dự án đúng tiến độ được duyệt.

Hữu Tín 
Tin đã đưa
(18/06)
(16/06)
(16/06)
(04/06)
(03/06)
(02/06)
(28/05)
(28/05)
(27/05)
(26/05)