Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2021 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021) 
06/09/2021 
 

1. Thứ 2 (06/9/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT);

- Họp BCĐ PCD Covid-19 lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Biên).

- Họp trực tuyến với Viện Năng lượng lúc 09h00’ (đ/c Cảnh);

- Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lúc 08h00’(đ/c Huyền).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (07/9/2021)

Sáng

- Dự HN trực tuyến CP về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (Chủ tịch, đ/c Huyền);

- Thăm, tặng quà GĐ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại huyện Bác Ái (đ/c Biên);

- Dự hội thảo TT về QCPH giữa Đảng ủy CA TW với CA các tỉnh/TP (đ/c Cảnh).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Họp nghe BC: (1) điều chỉnh tổng thể Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn huyện Thuận Bắc; (2) về Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước công trình XD (đ/c Cảnh);

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (08/9/2021)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);

- Họp Hội đồng biên soạn sách giảng dạy tiếng Raglai lớp 1 (đ/c Biên);

- Khảo sát việc triển khai thực hiện NQ 06 và KH 113 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp cả ngày (đ/c Cảnh);

- Họp nghe báo cáo tiến độ thu tiền đất và lập QHSD đất cấp huyện (đ/c Huyền).

Chiều

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 (Chủ tịch);

- Hội nghị trực tuyến phân tích, nâng cao chỉ số PAPI (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (09/9/2021)

Sáng

- Kiểm tra thực hiện nâng cao các chỉ số tại Sở Tài chính (Chủ tịch);

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan dự án khách sạn du lịch cao cấp (đ/c Biên);

- Khảo sát việc triển khai thực hiện NQ 06 và KH 113 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp cả ngày (đ/c Cảnh);

- Kiểm tra công trình một số tuyến kè cả ngày (đ/c Huyền).

Chiều

- Kiểm tra thực hiện nâng cao các chỉ số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên);

5. Thứ 6 (10/9/2021)

Sáng

- Họp nghe BC về giải pháp thu tiền SDĐ tại hai tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông và đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc với BQL các công trình điện Miền Trung (đ/c Cảnh);

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 (đ/c Huyền).


XEM CHI TIẾT: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2021 (điều chỉnh lần 2)