Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2020 (Từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2020) 
30/10/2020 
 

1. Thứ 2 (02/11/2020)

Sáng

- Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 04/11;

- Dự Lễ khai giảng Trường Cao Đẳng nghề năm học 2020-2021 từ 08h00’-09h00’ (đ/c Bình);

- Họp cho ý kiến các Tờ trình trình tại kỳ họp cuối năm (đ/c Bình, đ/c Hậu)

Chiều

- Họp xử lý vướng mắc GPMB dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (đ/c Bình);

- Làm việc với huyện Ninh Hải về công tác lập QH, KHSDĐ (đ/c Hậu).

2. Thứ 3 (03/11/2020)

Sáng

- Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Hải (đ/c Bình);

- Họp nghe báo cáo tiến độ Cảng tổng hợp Cà Ná và KCN Cà Ná (đ/c Hậu).

Chiều

- Tiếp xúc cử tri xã Tri Hải (đ/c Bình);

- Làm việc với huyện Thuận Nam về công tác lập QH, KHSDĐ (đ/c Hậu).

3. Thứ 4 (04/11/2020)

Sáng

- Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải (đ/c Bình);

- Dự ĐH Liên minh Hợp tác xã lúc 07h30’ (đ/c Hậu)

Chiều

- Họp tình hình KT-XH tháng 10/2020 (Chủ tịch, các PCT)

4. Thứ 5 (05/11/2020)

Sáng

- Kiểm tra cơ sở cả ngày (Chủ tịch)

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 06/11 (đ/c Bình).

- Làm việc với huyện Thuận Bắc về công tác lập QH, KHSDĐ (đ/c Hậu).

Chiều

- Làm việc với huyện Ninh Sơn về công tác lập QH, KHSDĐ (đ/c Hậu)

5. Thứ 6 (06/11/2020)

Sáng

- Tiếp công dân (Chủ tịch);

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư (tại Liên khu dân cư Phương Cựu 1-2-3, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải) lúc 08h00’ (đ/c Hậu)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch).

- Họp giải quyết vướng mắc doanh nghiệp (đ/c Hậu).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2020