Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2021 (Từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021) 
16/04/2021 
 

1. Thứ 2 (19/4/2021)

Cả ngày

- Đi cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền).

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh);

2. Thứ 3 (20/4/2021)

Sáng

- Đi cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền).

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh);

Chiều

- Họp nghe BC giải quyết vướng mắc dự án K1, K2 (Chủ tịch, đ/c Cảnh)

- Đi kiểm tra công tác bầu cử (đ/c Biên, đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (21/4/2021)

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL)

4. Thứ 5 (22/4/2021)

Cả ngày

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT);

- Dự khai mạc ngày sách Việt nam từ 07h30’-08h30’ (đ/c Biên).

5. Thứ 6 (23/4/2021)

Sáng

- Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Hải (CT, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Làm việc với Đoàn công tác UBKHCN và MT Quốc hội cả ngày (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp báo KT-XH quý I/2021 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh).

- Làm việc với tập đoàn Novatek từ 13h30’-14h30’(đ/c Cảnh).

6. Thứ 7 (24/4/2021)

Cả ngày

- Đi kiểm tra công tác bầu cử (Chủ tịch)./.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2021