Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2021 (điều chỉnh)(Từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021) 
07/04/2021 
 

1. Thứ 2 (05/4/2021)

Sáng

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 05/4 (Chủ tịch, đ/c Cảnh).

- Kiểm tra công tác bầu cử (đ/c Biên);

- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước lúc 08h00’ (đ/c Huyền).

Chiều

- Nghe BC: (1) tiến độ và giải quyết vướng mắc các dự án XHH giáo dục; (2) vướng mắc GPMB khu đất nhà làm việc NHCSXH (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (06/4/2021)

Sáng

- Dự HN phổ biến, quán triệt CT 26-CT/TW của Bộ Chính trị (CT, các PCT).

Chiều

- Làm việc với Công an tỉnh (Chủ tịch);

- Họp: (1) GPMB cho DA trường LQĐ (cơ sở 2); (2) GQ khiếu nại (đ/c Biên);

- Làm việc với các Nhà đầu tư của các dự án BT (đ/c Cảnh);

- Họp Sơ kết vụ Đông Xuân, triển khai nhiệm vụ Hè-Thu (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (07/4/2021)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các PCT từ 07h00-08h00’ (Chủ tịch, các PCT)

- Họp trực tuyến BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Biên),

- Nghe BC điều chỉnh tuyến xe điện hoạt động trong khu vực hạn chế (đ/c Cảnh);

- Đi kiểm tra công tác phòng chống phá rừng cả ngày (đ/c Huyền).

Chiều

- Tiếp công dân (Chủ tịch);

- Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh (đ/c Biên);

- Họp nghe giải quyết các vướng mắc các DA điện gió (đ/c Cảnh).

4. Thứ 5 (08/4/2021)

Sáng

- Họp giải quyết vướng mắc 2 Cty lâm nghiệp (Chủ tịch, đ/c Huyền);

- (1) họp nghe BC xử lý VS môi trường bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ từ 08h00’-10h00’; (2) Làm việc với Công ty TNHH Thông Thuận về dự án Khách sạn cao cấp Phường Mỹ Bình lúc 10h00’(đ/c Biên);    

- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Cảnh).

Chiều

- Thăm chúc Tết Ramưvan 2021 (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên);

- Kiểm tra thực địa các dự án điện gió (đ/c Cảnh);

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 09/4 (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (09/4/2021)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);

- Dự Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng (đ/c Biên);

- Họp xử lý vướng mắc GPMB dự án QL27 và dự án cao tốc (đ/c Cảnh).

Chiều

- Thăm chúc Tết Ramưvan 2021 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh).

6. Thứ 7 (10/4/2021)

Sáng

- Đi khảo sát điểm du lịch Bác Ái (đ/c Biên);

- Dự Hội thảo KH: ”Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu” tại TP.HCM (đ/c Cảnh).LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2021 (điều chỉnh)