Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2021 (Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021) 
26/03/2021 
 

1. Thứ 2 (29/3/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT).

- Họp tình hình kinh tế xã hội quý I/2021 (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Họp giải quyết vướng mắc Cty Thái Thuận (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (30/3/2021)

Cả ngày

- Dự Hội nghị Ban Thường  vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).

3. Thứ 4 (31/3/2021)

Cả ngày

- Dự Hội nghị Ban Thường  vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).

4. Thứ 5 (01/4/2021)

Sáng

- Làm việc với Tập thể BTV huyện ủy Bác Ái (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Họp nghe báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy rừng (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp BCĐ bầu cử tỉnh (Chủ tịch, các PCT).

5. Thứ 6 (02/4/2021)

Sáng

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021(Chủ tịch);

- Họp nghe BC: (1) tiến độ và GQ vướng mắc các DA XHH giáo dục;  (2) vướng mắc GPMB khu đất nhà làm việc NHCSXH  (đ/c Biên);

- Dự HN trực tuyến sơ kết 03 về triển khai Chỉ thị 23-CT/TU (đ/c Cảnh);

-  Làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp VN (đ/c Huyền).LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2021